казино мэдээ зөрчсөн Таны эх үүсвэр. шинэ казино хөгжил, эдийн засаг, хууль тогтоомж болон бусад зүйлсийн талаар хамгийн сүүлийн үеийн аваарай.

Малайзын эрх баригчид долоо хоногийн өмнө мэдэгдэл хийснийхээ дараа гэрээ байгуулах Засгийн газрын дэвтрийг эргүүлж эцсийн зорилгоо биелүүлэхийг шаардаж байсан.

Малайзын эрх баригчид долоо хоногийн өмнө мэдэгдэл хийснийхээ дараа гэрээ байгуулах Засгийн газрын дэвтрийг эргүүлж эцсийн зорилгоо биелүүлэхийг шаардаж байсан.